Search
  • toonmuylaert

De Galactische Kalender | The Galactic Calendar

Updated: 4 days ago


See below for the English translation


Mis jij soms ook de connectie met de natuur? Heb je soms het gevoel dat er niet "genoeg tijd" is?

Wat als een andere kalender verandering in je leven kan brengen?

Onze maatschappij ervaart een kunstmatige onregelmatigheid met een kalender opgebouwd uit 12 maanden van 30 of 31 en soms 28 of 29 dagen. De Maya's, de bewaarders van de universele tijd, gebruiken een volledig ander tijd-meet-systeem.

Zij gebruiken een gelijk-maat-ige indeling van het jaar in 13 keer 28 dagen, synchroon met de cycli van de Maan om de Aarde, gezien vanuit de ruimte.

Een gelijke verdeling van de tijd doorheen het jaar, brengt harmonie in het leven. 

In de 13 manen kalender begint het nieuwe jaar steeds op 26 juli. Dit is de referentiedag waarop de ster Sirius op dezelfde plaats aan de hemel samen met de zon opkomt. 

Met deze Galactische kalender stemt je lichaam zich af op de natuurlijke cycli van de Aarde, de Maan, de Zon & de Melkweg. De Druïden, Kelten, Egyptenaren, Essenen, Eskimo's, Inca's, Maya's, Chinezen & Polynesiërs gebruiken allemaal dit universele tijdwaarnemingssysteem!

Verander uw Tijd   ::   Verander uw Mening   ::   Verander de Wereld

Vraag je je af wat de effecten van een kalender zijn op het menselijke bewustzijn?

Leer meer over de geschiedenis van de Gregoriaanse kalender 

& de voordelen van dit Galactisch tijdwaarnemingssysteem

@ MayaTeachings @ MayaTzolkin @ PlanetArtNetworkHolland

Lees verder in het Engels ::

@ LawOfTime @ 13Moon @ 13months28days


Ervaar jij graag het ritme van de natuur?

Ben je klaar voor een tijd-reis rond de wereld?

Wens je een vredevol jaar bezaaid met zinvol toeval?


Bestel jouw Galactische Kalender hier
“And still, after all this time,

the Sun has never said to the Earth, “You owe me.”

Look what happens with love like that. It lights up the sky.”

Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmi
Do you sometimes miss the connection with Nature? Do you know the feeling that there is "not enough time"? What if using another Calendar could Change Your Life?   Our society experiences an artificial irregularity with a calendar divided in 12 months of 30 or 31 and sometimes 28 or 29 days. The Mayan, the keepers of Universal Time, use a completely different time-measuring system. They use an even division of the year in 13 times 28 days, synchronised with the cycles of the Moon around Earth, when seen from Space. An Equal distribution of Time throughout the year brings Harmony to Life. In the Galactic Calendar, the new year always starts on July 26. This is the reference day on which the star Sirius rises together with the sun in exactly the same place in the sky.   With this Galactic Calendar, you align yourself with the natural cycles of the Earth, Moon, Sun & Milky Way. The Druids, Celts, Egyptians, Essenes, Eskimos, Incas, Maya, Chinese & Polynesians ALL use this universal time-keeping system!   Change your Time :: Change your Mind :: Change the World


Wondering about the Effects of a Calendar on Human Consciousness? Learn more about the History of the Gregorian Calendar & the Benefits of this Galactic-Time Keeping System  @ 13months28days13MoonLawOfTime


Do you love to experience the Rhythm of Nature? Are you Ready to Time-Travel around the world? Would you wish to live a peaceful year filled with Meaningful Coincidences?


Order your Galactic Calendar here
#calendar #time #naturaltime #worldpeace #mayacalendar #13mooncalendar #sun #moon #earth #sirius

#kalender #tijd #natuurlijketijd #vrede #wereldvrede #mayakalender #13manenkalender #zon #maan #aarde #sirius

Get exclusive email!

0
  • Black Instagram Icon
  • Facebook
  • Black LinkedIn Icon

©reated by Toon Muylaert 2020